REVIZE INSTALACE

Revize pevných rozvodů

Revize pevných rozvodů je prováděna dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6, ed.2 v prostorách normálních na 1 x 5 let.